Crèdits

Autor dels continguts
Miquel Puig i Caudau

Il·lustracions i maquetació
Neus Pla

Disseny i programació web
Nonsolumweb | Nat Estudi

Fotografies
Nat Estudi

Figurants, vestuari i atrezzo
Algadins Grup de Danses

Gestió editorial
Comboi Records

Masterització
Bernat Pellisser | TreSSets Audio

Agraïments
Raül Blasco, Joanra Estellés, Societat Musical d'Algemesí

Edició i coordinació
Unitat de Normalització Lingüística
Àrea de Presidència | Diputació de València

#1 archivo Unknown
línea 0
nota 32 :: Error fatal
contenido PHP Startup: