La música

La sambomba està borratxa i qui la toca també...