Propostes didàctiques

El ninyet ja va per terra fent carreres i pinets...

Propostes didàctiques

El ninyet ja va per terra fent carreres i pinets...

Aquesta proposta presenta un projecte global de treball per a Infantil i Primària que pretén donar a conéixer el costum de l’asguilando del poble valencià.

Encara que en l’elaboració del material hem seguit la filosofia del treball per projectes, aportem un dossier d’activitats elaborades que són el fruit de la nostra experimentació-acció a l’hora de realitzar aquesta proposta. És clar que són sols una mostra de com es podria desenvolupar el projecte que plantegem, però alhora són un ventall molt ampli de recursos i materials que faciliten al professorat l’aplicació a l’aula.

Així doncs, aquest projecte permet dues vies d’actuació. La primera opció passa per l’aprofitament didàctic des del plantejament teòric que exposem, amb un desenvolupament lliure per part del professorat, conduit totalment per les propostes que exposen els alumnes en plantejar-los la proposta; la segona opció és la d’emprar les activitats elaborades per a fer d’aquesta unitat temàtica un projecte guiat, on es conjuga la recerca i la investigació aprofitant una sèrie de recursos i materials que aportem en aquesta proposta.

Per descomptat, cada mestre o mestra serà qui tindrà la decisió final a l’hora de triar una de les dues vies o fins i tot l’opció d’una via mixta, sempre en funció de les característiques del seu entorn o de les seues possibilitats. El nostre modest objectiu és el d’oferir un material que resulte alhora motivador i engrescador per als alumnes i que facilite al mateix temps la tasca del professorat.

Materials generals

Propostes didàctiques per a cada curs

#1 archivo Unknown
línea 0
nota 32 :: Error fatal
contenido PHP Startup: