12. Els pastorets del Verdegàs

Grup de Restauració Folklòrica de València i Fermín Pardo

Abaixa de les muntanyes
la colla de pastorets,
que és el dia de Nadal
i ha naixcut el Jesuset.

Pastorets i pastoretes,
què li farem al ninyet?
Calcetes i sabatetes,
camiseta i gamboixet.

Pastorets i pastoretes,
ja podeu apreparar
calcetes i sabatetes
que el Jesús l’hem d’acurtar.

Pastorets i pastoretes,
feu-me llenya que tinc fred,
no la feu d’argelaguetes,
feu-me-la de romeret.

Pastorets i pastoretes,
la despedida faré:
qui mos ha juntat ací,
mos junte en la Glòria, amén.

 

Del disc Alacant Alacant. EGT, 2004.