2. Camina Maria (Alcoi)

Dani Miquel

Camina, maria, camina i voràs
cantar els pollastres a prop del portal.

Si ens donen una tonya,
que no siga xicoteta,
que som molts en la quadrilla
i eixirem a micoteta.

Senyorets i senyoretes,
doneu-nos la voluntat,
que si no ens doneu res
vos farem bullir el cap.

Estes festes de nadal
en la mà tinc un pardal
i en la butxaca un xiulit
per a tocar esta nit.

En les portetes del cel
diuen que hi ha teranyines,
i són tots els angelets
espolsant-les tots els dies.

 

Del disc A Nadal un pas de pardal. Autoedició, 2013.