5. A la run, run (Alcoi)

Grup de danses Carrascal d'Alcoi

Aquí venimos cantando
a la señora María,
que mos done l’asguilando,
més que siga una sardina.

A la run, run, a la run, run.
Figues i panses i apagueu la llum.

En el portal de Betlem
hi ha llonganisses penjades.
Agarreu el ganivet
i les farem a tallades.

Dones no tingueu perea
de pujar eixes escales,
i baixeu les faldes plenes
de penjolls de botifarres.

Estes festes de Nadal
un pollastre comprarem
amb el que mos han de donar
d’arreplegar els papers.

En el portal de betlem
diuen que hi ha teranyines
i estan els angelets
espolsant-les tots els dies.

En el portal de Betlem
un titot li deia a un pato:
—Ja voràs això qui ho paga.
Qui ho paga serem nosatros.

La Mare de Déu plorava
amb el Jesús al braç.
Sant Josep la consolava
treballant al seu costat.

 

Del disc L’asguilando. Cançons populars del Nadal alcoià. EGT, 1998.

#1 archivo Unknown
línea 0
nota 32 :: Error fatal
contenido PHP Startup: